Visie & Doelstellingen

Werkwijze repetities

De repetities beginnen we altijd met gebed, waarbij ook aandacht is voor lief & leed. Daarna starten we met inzingen. Dit doen we door middel van diverse adem- en stemoefeningen (denk aan toonladders op verschillende klanken en het goed articuleren). De dirigent besteedt aandacht aan de zogeheten ‘koorklank’, dat wil zeggen dat we steeds meer op elkaar afgestemd raken en alles zuiver klinkt.

 

Na het inzingen beginnen we met het instuderen van nieuwe nummers en het ‘sleutelen’ aan bekendere nummers.

 

Halverwege de avond is het tijd voor mededelingen van het bestuur en daarna hebben we pauze. We drinken dan gezellig koffie & thee met elkaar en regelmatig is daar wat lekkers bij!

 

Na de pauze repeteren we verder. Een van de koorleden sluit vervolgens de kooravond af, dit kan door een lied aan te dragen om gezamenlijk te zingen, of door bijvoorbeeld een gedicht of gebed.