testimony
 
Visie

Testimony wil een koor zijn dat door middel van zang en muziek Gods naam grootmaakt en mensen wil bereiken met het troostende Woord van God. We willen een getuigenis afleggen en het evangelieuitdragen. Dit laatste niet alleen tijdens optredens, maar vooral ook in de onderlinge omgang met elkaar.

De God die in Mattheus 22:37-40 de Wet samenvat en zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf, wordt ook binnen Testimony als uitgangspunt genomen.

Een eenheid vormen, omzien naar elkaar, elkaar tot steun zijn en plezier hebben met elkaar. Dat is de basis van ons koor dat tijdens optredens wil uitstralen: God heeft je lief!
Copyright Testimony 2013